na
Phường Phú Thứ thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
Những năm qua, phường Phú Thứ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.
Điều kiện công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Ngày 8.3.2022 Chính phủ ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg về việc quy định xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 918
Trước & đúng hạn: 918
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/05/2022 21:05:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHÚ THỨ  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 14
Tất cả: 4,192